Book phòng

THUÊ PHÒNG HỘI THẢO

Hệ thống phòng với sức chứa tối đa 120 chỗ ngồi, đáp ứng nhu cầu tổ chức hội thảo của tất cả doanh nghiệp. Bạn sẽ hài lòng với chất lượng cơ sở vật chất hiện đại được thiết kế bài bản từ âm thanh, ánh sáng đến cách bài trí phòng ốc.