Book phòng

BẢNG GIÁ THUÊ PHÒNG

Phòng ở các quận trung tâm thành phố, có nơi đỗ xe, có trang thiết bị, nhân sự phục vụ đào tạo chuyên nghiệp và GIÁ THUÊ KHÔNG QUÁ CAO

Bảng giá cho thuê phòng học, hội thảo