BOOK PHÒNG

PwC Việt Nam – Mr. Tuấn Phan

Nhân viên thân thiện, nhiệt tình trong công tác hỗ trợ chương trình. Teabreak đa dạng, thay đổi mỗi buổi.

Tôi rất thích phòng đọc sách, Smart Venue rất chu đáo còn hỗ trợ cả máy tính cho khách thuê phòng.

Hotline: 0988 721 433 | Email: info@smarttrain.edu.vn | Working time: 08:00 - 21:00

X