Book phòng

Công ty Mazars – Ms Phạm Nguyễn Thùy Dương

Cảm nhận về dịch vụ thuê phòng là khá tốt, riêng về hỗ trợ của các bạn thì rất tốt và nhiệt tình, giá cả phù hợp. Rất mong được hợp tác với Smart Train trong những lần tới.