Book phòng

Công ty FPT – Ms Ngô Thanh Ngọc

Cơ sở vật chất hiện đại, phòng ốc đẹp. Dịch vụ hỗ trợ thuê phòng đa dạng phù hợp với nhiều yêu cầu khác nhau. Nhân viên thân thiện, nhiệt tình trong công tác hỗ trợ chương trình.